Označení:

ČSNENISO 17652-1 (050685)

Datum vydání:

01.04.2004

Název:

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 1: Všeobecné požadavky.

Katalogové číslo:

70181

Čárový kód:

8590963701813

Anotace normy:

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí: - Část 1: Všeobecné požadavky - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování - Část 3: Tepelné řezání - Část 4: Emise dýmů a plynů V normě ČSN EN ISO 17652-1 jsou uváděny normalizované podmínky hodnocení vlivu základních předvýrobních nátěrů na svařitelnost ocelí. Norma je určena k hodnocení základních předvýrobních nátěrů pro účely: - zkoušení u dodavatelů během vývoje nových základních předvýrobních nátěrů; - zkoušení u dodavatelů během výroby jako součást systému řízení jakosti; - prohlášení dodavatelů o vlastnostech základních předvýrobních nátěrů; - odkazu ve smlouvách mezi dodavateli a zákazníky pro dodávky základních předvýrobních nátěrů; - přejímacích zkoušek základních předvýrobních nátěrů zákazníky. Norma může být také použita k porovnávání různých základních předvýrobních nátěrů při využití postupu svařování odpovídajícího zadání, nebo mezi různými postupy svařování využívajícími specifický základní předvýrobní nátěr. Návod, jak normu používat je uveden v jedné z kapitol normy
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz