Označení:

ČSNENISO 17652-3 (050685)

Datum vydání:

01.04.2004

Název:

Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům - Část 3: Tepelné řezání.

Katalogové číslo:

70179

Čárový kód:

8590963701790

Anotace normy:

Norma EN ISO 17652 se společným názvem Svařování - Zkoušení základních předvýrobních nátěrů ve vztahu ke svařování a příbuzným procesům sestává z následujících částí: - Část 1: Všeobecné požadavky - Část 2: Vlastnosti základních předvýrobních nátěrů při svařování - Část 3: Tepelné řezání - Část 4: Emise dýmů a plynů Norma ČSN EN ISO 17652-3 stanovuje zkušební metodu k určení vlivu základních předvýrobních nátěrů na maximální použitelnou rychlost tepelného řezání. Jednotnou metodou jsou srovnány, na základě jakostního hodnocení povrchů řezů, rychlosti řezání plechů bez základního předvýrobního nátěru a se základním předvýrobním nátěrem. Vliv základního předvýrobního nátěru na maximální použitelnou rychlost řezání se počítá jako součinitel snížení rychlosti řezání R. Opatření k ochraně zdraví, bezpečnosti a životního prostředí během zkoušení uvádí EN ISO 17652-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz