Označení:

ČSNENISO 17654 (051137)

Datum vydání:

01.04.2012

Název:

Odporové svařování - Destruktivní zkoušky svarů - Zkouška tlakem odporových švových svarů.

Katalogové číslo:

90425

Čárový kód:

8590963904252

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma EN ISO 17654 stanovuje metodu tlakové zkoušky, která se používá u odporově švově svařovaných vzorků z různých typů materiálů, jednotlivých tloušťek plechů v rozmezí od 0,3 mm do 3,2 mm. Účelem této tlakové zkoušky je určení použitelnosti materiálu, svařovacího zařízení, parametrů svařování a jiných činitelů pro nádrže, nádoby nebo zásobníky na kapaliny nebo plyny, které jsou vyrobeny odporovým švovým svařováním
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz