Označení:

ČSNENISO 17655 (051138)

Datum vydání:

01.02.2004

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Metoda odběru vzorků pro měření delta feritu.

Katalogové číslo:

69535

Čárový kód:

8590963695358

Anotace normy:

Tato norma EN ISO 17655 byla připravena technickou komisí CEN /TC 121 "Svařování", jejíž sekretariát zajišťuje DS, ve spolupráci s ISO/TC 44 "Svařování a příbuzné procesy". Tato evropská norma vymezuje stanovení obsahu delta feritu svarů, navařených austenitickým svarovým kovem, provedených při zkouškách postupu svařování na plechách zkušebních kusů, při použití jakékoliv metody tavného svařování, která je vhodná pro austenitické materiály, s přídavným nebo bez přídavného materiálu, včetně svarů provedených na konstrukčních dílech. Smyslem tohoto je, aby feritové číslo bylo výlučně používáno pro stanovení obsahu delta feritu austenitických svarových kovů, způsobem zde popsaným.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz