Označení:

ČSNENISO 17657-1 (052635)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 1: Směrnice pro měření.

Katalogové číslo:

80358

Čárový kód:

8590963803586

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-1 je směrnicí pro soubor norem ČSN EN ISO 17657, které se týkají měření svařovacího (sekundárního) proudu a v případě potřeby i napájecího (primárního) proudu ze sítě 50 Hz nebo 60 Hz. Pro měření proudu se používají přístroje s cívkou pro snímání proudu. Při měření svařovacího proudu se zobrazuje velikost procházejícího proudu v kA a současně i doba průchodu proudu v periodách síťového kmitočtu. Přístroje mohou podle vlastního vybavení měřit střídavý svařovací proud nebo i stejnosměrný proud, včetně impulzů. Zpravidla se zobrazuje i zapalovací úhel tyristorů. Směrnice obsahuje základní terminologii pro měření svařovacího proudu a poskytuje uživatelům základní údaje o systémech měření svařovacího proudu, včetně přístrojů pro měření svařovacího proudu s cívkami pro snímání proudu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz