Označení:

ČSNENISO 17657-2 (052635)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 2: Přístroj pro měření svařovacího proudu s cívkou pro snímání proudu.

Katalogové číslo:

80359

Čárový kód:

8590963803593

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-2 popisuje přístroj pro měření svařovacího proudu s používáním cívky (Rogowského) pro snímání proudu. Přístroj pro měření proudu měří efektivní hodnotu svařovacího proudu v určeném intervalu při používání střídavého svařovacího proudu nebo stejnosměrného proudu. Norma platí jak pro samostatné systémy pro měření svařovacího proudu s cívkami pro snímání proudu, tak i pro monitorovací systémy vestavěné do řídicích systémů svařování. Přístroje pro měření proudu se zařazují do tří tříd, vysoce přesné třídy, přesné třídy a normální třídy. Přístroje normální třídy se běžně používají při kontrole svařovacího proudu ve výrobních provozech. Pro správnost měření je třeba dodržovat i polohu nasazené cívky pro snímání proudu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz