Označení:

ČSNENISO 17657-3 (052635)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 3: Cívka pro snímání proudu.

Katalogové číslo:

80360

Čárový kód:

8590963803609

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-3 obsahuje pokyny pro používání Rogowského cívek pro snímání proudu u přístrojů pro snímání proudu nebo u systémů k monitorování svařovacího proudu vestavěných do svařovacích zařízení. Cívky se používají pro proud střídavý i stejnosměrný. Cívky pro snímání proudu se zařazují do tří tříd, vysoce přesné třídy, přesné třídy a normální třídy. Cívky normální třídy jsou součástí běžných přístrojů pro měření proudu používaných ke kontrole parametrů ve výrobních provozech. Norma uvádí normalizované hodnoty převodních koeficientů, nejvíce používaný je 150 mV/kA. Podle provedení se cívky rozdělují na ohebné, které se používají při kontrolních měřeních a neohebné, používané zejména ve svařovacích transformátorech. Pro cívky jsou stanoveny mechanické zkoušky tahem, zatížením, ohybem a stlačením a odolnosti proti teplotě.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz