Označení:

ČSNENISO 17657-4 (052635)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 4: Kalibrovací systém.

Katalogové číslo:

80361

Čárový kód:

8590963803616

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-4 stanovuje složení kalibrovacích systémů a kalibrovací postupy pro systémy měření svařovacího proudu, snímače proudu, přístroje pro měření svařovacího proudu a monitorovací přístroje se snímačem používané jako součást svařovacích zařízení. Norma obsahuje příklady formulářů protokolů o kalibrování systému pro měření svařovacího proudu, kalibrování snímače proudu pomocí referenčního systému pro měření proudu, kalibrování snímače proudu pomocí měřeného výstupního napětí a kalibrování přístroje pro měření svařovacího proudu bez snímače. V normě jsou uvedeny vzorce pro požadované výpočty přesnosti měření a převodního koeficientu.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz