Označení:

ČSNENISO 17657-5 (052635)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Odporové svařování - Měření svařovacího proudu při odporovém svařování - Část 5: Verifikace systému pro měření svařovacího proudu.

Katalogové číslo:

80362

Čárový kód:

8590963803623

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 17657-5 stanovuje způsob ověřování přístrojů pro měření svařovacího proudu a monitorovacích přístrojů s cívkou pro snímání proudu, které se používají při měření svařovacího proudu při odporovém svařování s použitím střídavého proudu 50 Hz nebo 60 Hz, nebo stejnosměrného proudu. Norma popisuje způsob ověřování přístrojů a cívek vestavěných do odporového svařovacího stroje pro průběžné monitorování svařovací doby a svařovacího proudu. Ověřování se provádí porovnávacím přístrojem pro měření proudu, který byl kalibrován referenčním systémem pro měření proudu. V normě je uveden formulář protokolu o verifikaci systému pro měření svařovacího proudu, včetně způsobu výpočtu odchylek při porovnávání.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz