Označení:

ČSNENISO 17659 (050008)

Datum vydání:

01.06.2005

Název:

Svařování - Vícejazyčný slovník termínů svarových spojů se zobrazením.

Katalogové číslo:

73221

Čárový kód:

8590963732213

Anotace normy:

Norma uvádí termíny běžně používané ve svařování s odkazem na příslušné zobrazení uvedených termínů. Norma uvádí k českým termínům ekvivalentní termíny z anglického, francouzského a německého jazyka. Tato norma popisuje prostřednictvím obrazového vyjádření většinu obvyklejších termínů pro druhy svarových spojů, jejich přípravu a pro svary. Druh svarového spoje a jeho příprava jsou důležitými aspekty při svařování součástí nebo konstrukcí. Závisí na tloušťkách součásti, materiálech, metodě svařování a poloze svařování. Při překladu z jednoho jazyka do druhého je nezbytné, aby stejné termíny byly zcela jednoznačné. Norma obsahuje i abecední rejstříky v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce. V příloze A jsou uvedeny i termíny používané v USA.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz