Označení:

ČSNENISO 17660-2 (050326)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Svařování - Svařování betonářské oceli - Část 2: Nenosné svarové spoje.

Katalogové číslo:

78947

Čárový kód:

8590963789477

Anotace normy:

Tato část ČSN EN ISO 17660 platí pro svařování nenosných svarových spojů ze svařitelné betonářské oceli a korozivzdorné betonářské oceli, v dílnách nebo na montážích. Stanovuje požadavky na materiály, navrhování a provádění svarových spojů, svářečský personál, požadavky na kvalitu, kontrolu a zkoušení. Nosné svarové spoje jsou zahrnuty v ČSN EN ISO 17660-1. V informativních přílohách A až E jsou uvedeny požadavky na technické znalosti svářečského dozoru, tvary zkušebních vzorků, způsob vyhodnocení zkoušek svarových spojů, příklad výrobního deníku a příklady kombinací průměrů pro svařování křížových spojů u metod svařování 21 a 23.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz