Označení:

ČSNENISO 18276 (055505)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Svařovací materiály - Plněné elektrody pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu a bez ochranného plynu - Klasifikace.

Katalogové číslo:

79017

Čárový kód:

8590963790176

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci plněných elektrod pro obloukové svařování vysokopevnostních ocelí v ochranném plynu či bez ochranného plynu i jejich svarového kovu ve stavu po svařování a ve stavu po tepelném zpracování po svařování. Norma zavádí kombinovaný systém klasifikace plněných elektrod. Systém ČSN EN ISO 18276-A klasifikuje plněné elektrody pro svařování výše uvedených druhů ocelí na základě hodnoty meze kluzu a průměrné nárazové práce hodnoty min. 47 J v čistém svarovém kovu ve stavu po svařování. Klasifikační systém ČSN EN ISO 18276-B je nový a vychází ze systému klasifikace, používaného v oblasti Pacifiku. Klasifikace je založena na hodnotách pevnosti v tahu a průměrné nárazové práce 27 J v čistém svarovém kovu a umožňuje klasifikaci i ve stavu po tepelném zpracování po svařování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz