Označení:

ČSNENISO 18278-1 (051330)

Datum vydání:

01.10.2005

Název:

Odporové svařování - Svařitelnost - Část 1: Hodnocení svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování.

Katalogové číslo:

74211

Čárový kód:

8590963742113

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 18278-1 (05 1330) popisuje způsoby pro určování všeobecné svařitelnosti kovových materiálů pro odporové bodové, švové a výstupkové svařování. Uvedené způsoby se mohou použít pro hodnocení svařitelnosti nelegovaných ocelových plechů včetně povlakovaných a plechů z neželezných kovů včetně jejich slitin při tloušťce jednoho plechu do 5 mm. Doporučované zkoušky mohou být použity pro porovnání vhodnosti svařovacích zařízení a pro zjišťování vlivů svařovacích parametrů na vlastnosti svaru. Norma odkazuje na zkoušku střihem, zkoušku odlupováním, křížovou zkoušku tahem, makrovýbrus a zkoušku tvrdosti. Výsledky zkoušek se zaznamenávají v tabulkové podobě podle ČSN EN ISO 15609-5 a ČSN EN ISO 15614-12.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz