Označení:

ČSNENISO 18592 (051109)

Datum vydání:

01.07.2010

Název:

Odporové svařování - Destruktivní zkoušení svarů - Postup únavového zkoušení vícenásobně bodově svařovaných vzorků.

Katalogové číslo:

86396

Čárový kód:

8590963863962

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje zkušební vzorky a postupy pro zkoušení vícenásobně bodově svařo-vaných a víceosých vzorků na únavu, provozované při stálé amplitudě zatěžování, v rozsahu tloušťek od 0,5 mm až do 5 mm, při pokojové teplotě a relativní vlhkosti max. 80 %. Použití této mezinárodní normy pro větší tloušťky může být omezeno mechanickými vlastnostmi, jako je mez kluzu a tvárnost materiálu vzorku. Rozsah tlouštěk pro moderní vysokopevnostní oceli (AHSS) je obecně pod 3,0 mm. Větší tloušťky se používají například pro hliníkové slitiny
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz