Označení:

ČSNENISO 22827-2 (052055)

Datum vydání:

01.08.2006

Název:

Zkoušky způsobilosti Nd:YAG laserových svařovacích zařízení - Lasery s rozvodem optickými vlákny - Část 2: Pohybový mechanismus.

Katalogové číslo:

76512

Čárový kód:

8590963765129

Anotace normy:

Tato část EN ISO 22827 zahrnuje zkoušení způsobilosti zařízení s 2D polohováním a také v obdobně podél osy Z Svařovací roboty a podobná 3D zařízení pro polohování jsou zahrnuty v jiných normách, zejména v ISO 9283 Tato část EN ISO 22827 specifikuje dvě metody pro zkoušení přesnosti polohového mechanismu. První metoda (zkouška 1) stanoví zkušební metodu způsobilou klasifikace pohybového mechanismu přísně podle požadované přesnosti. Druhá metoda (zkouška 2) stanoví jednodušší metodu pro zkoušení pohybového mechanismu značkováním. Výběr zkušebních metod je dobrovolný. Přesto, pro velká laserová zařízení, jako jsou laserová zařízení používající 2D létající optiku, nebo X-Y stůl, zkouška 2 je použitelná.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz