Označení:

ČSNENISO 22829 (052025)

Datum vydání:

01.01.2009

Název:

Odporové svařování - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště se zabudovaným transformátorem - Transformátory s usměrňovačem pracující při kmitočtu 1000 Hz.

Katalogové číslo:

82580

Čárový kód:

8590963825809

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma platí pro transformátory s usměrňovačem, které se používají u elektrických odporových svařovacích strojů a jsou napájeny ze zdroje, kde kmitočet vstupního napětí je 1 000 Hz a jmenovitá hodnota vstupního napětí je rovna nebo vyšší než 500 V. Tyto transformátory s usměrňovačem se používají především u svařovacích kleští se zabudovaným transformátory. Pro tyto transformátorové jednotky doplňuje tato mezinárodní norma požadavky uvedené v ISO 5826 a ISO 10656, které zůstávají v platnosti, kromě požadavků, které jsou touto mezinárodní normou změněny.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz