Označení:

ČSNENISO 23277 (051176)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení svarů kapilární metodou - Stupně přípustnosti.

Katalogové číslo:

86211

Čárový kód:

8590963862118

Anotace normy:

Tato evropská norma definuje stupně přípustnosti pro indikace vad svarů zjištěných kapilární metodou. Stupně přípustnosti jsou v prvé řadě určeny pro zkoušení během výroby, a pokud je to vhodné, mohou být využity i při provozních kontrolách. Stupně přípustnosti, uvedené v této normě, jsou založeny na očekávané schopnosti detekce a parametrů zkoušení doporučených v Příloze A. Stupně přípustnosti mohou být vztaženy k normám pro svařování, uživatelským normám, specifikacím nebo kodexům
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz