Označení:

ČSNENISO 23279 (051173)

Datum vydání:

01.10.2010

Název:

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Posouzení charakteru indikací ve svarech.

Katalogové číslo:

86980

Čárový kód:

8590963869803

Anotace normy:

Tato norma určuje postup, umožňující klasifikování vnitřních vad ve svarech na plošné a neplošné. Toto hodnocení je založeno na postupné aplikaci následujících rozlišovacích kriterií: amplitudě echa, směrové odrazivosti, statického tvaru echa a dynamice echa. Při klasifikaci se postupuje podle vývojového diagramu. Postup je vhodný také pro hodnocení indikací, které pronikají na povrch po odbroušení převýšení svaru. Klasifikace vad podle této normy se provádí pouze v případě, když je předepsána ve specifikaci
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz