Označení:

ČSNENISO 24373 (055325)

Datum vydání:

01.11.2009

Název:

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace.

Katalogové číslo:

84420

Čárový kód:

8590963844206

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma určuje požadavky na klasifikaci svařovacích drátů a tyčí pro tavné svařování mědi a slitin mědi. Klasifikace svařovacích drátů a tyčí je založena na jejich chemickém složení. Svařovací materiály pro měď nemají žádný jednoznačný vztah mezi tvarem výrobku (svařovací drát nebo tyč) a použitou metodou svařování (např. obloukové svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu, svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu, plazmové svařování, nebo jiné metody svařování). Z tohoto důvodu mohou být svařovací dráty nebo tyče klasifikovány na základě každého tvaru výrobku a mohou být používány jako vhodné pro více než jednu z výše uvedených metod svařování.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz