Označení:

ČSNENISO 2560 (055005)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí - Klasifikace.

Katalogové číslo:

86248

Čárový kód:

8590963862484

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování nelegovaných a jemnozrnných ocelí s minimální mezí kluzu do 500 MPa nebo s minimální pevností v tahu do 570 MPa a jejich svarového kovu ve stavu po svaření nebo po tepelném zpracování. Tato mezinárodní norma je kombinovaným předpisem, který poskytuje klasifikaci s využitím systému, který je založen na mezi kluzu a na průměrné nárazové práci 47 J u čistého svarového kovu, nebo na systému využívajícího hodnoty pevnosti v tahu a průměrné nárazové práce 27 J u čistého svarového kovu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz