Označení:

ČSNENISO 2758 (500343)

Datum vydání:

01.02.2007

Název:

Papír - Stanovení pevnosti v průtlaku.

Katalogové číslo:

77852

Čárový kód:

8590963778525

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma uvádí metodu měření pevnosti v průtlaku u papírů vystavených zvyšujícímu se hydraulickému tlaku. Je použitelná pro papíry s pevností v průtlaku v rozmezí 70 kPa až 1400 kPa. Není určena pro složky kombinované lepenky (jako je zvlněná vrstva nebo krycí vrstva), pro něž je vhodnější metoda uvedená v ISO 2759. Neexistují-li obchodní dohody o tom, která metoda se použije pro zkoušení materiálu, zkouší se materiál s pevností v průtlaku pod 600 kPa podle této mezinárodní normy. Tato mezinárodní norma je použitelná pro papíry s pevností v průtlaku v rozmezí 70 kPa až 1400 kPa. Pro materiály s pevností v průtlaku rovnou nebo vyšší než 350 kPa (nebo 250 kPa pro složky kombinovaných materiálů) je v ISO 2759 uvedena alternativní metoda založená na podobných principech. Všechny složky hladké a vlnité lepenky, bez ohledu na pevnost v průtlaku, se zkoušejí podle ISO 2759. Vzhledem k přesahu mezi metodou pro zkoušení papírů a lepenek, a při neexistenci obchodních dohod se materiály s pevností v průtlaku pod 600 kPa zkoušejí podle této normy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz