Označení:

ČSNENISO 2759 (500390)

Datum vydání:

01.01.2007

Název:

Lepenka - Stanovení pevnosti v průtlaku.

Katalogové číslo:

77473

Čárový kód:

8590963774732

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma uvádí metodu měření pevnosti v průtlaku lepenky vystavené zvyšujícímu se hydraulickému tlaku. Je použitelná pro všechny druhy lepenky (včetně vlnité a hladké lepenky) s pevností v průtlaku od 350 kPa do 5500 kPa. Je také použitelná pro papíry a lepenky s pevností v průtlaku 250 kPa, pokud se papír nebo lepenka používá k přípravě materiálu s vyšší pevností v průtlaku, jako ke například vlnitá lepenka. V těch případech měření nemusí nutně dát přesnost udanou pro tuto metodu a nutno do protokolu o zkoušce uvést poznámku, že zkouška dala výsledky, které byly pod minimální hodnotou požadovanou pro tuto metodu. Neexistují-li obchodní dohody, která metoda se použije pro zkoušení materiálů s pevností v průtlaku mezi 350 kPa a 1400 kPa, všechny materiály s pevností v průtlaku pod 600 kPa s výjimkou složek hladké a vlnité lepenky, se zkoušejí podle ISO 2758 a ostatní materiály podle této mezinárodní normy.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz