Označení:

ČSNENISO 287 (500306)

Datum vydání:

01.02.2010

Název:

Papír a lepenka - Stanovení obsahu vlhkosti dávky - Metoda sušení v sušárně.

Katalogové číslo:

85170

Čárový kód:

8590963851709

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma je použita pro stanovení průměrného obsahu vlhkosti a proměnlivosti obsahu vlhkosti (maximální a minimální hodnoty) dávky. V obchodě s papírem a lepenkou je obsah vlhkosti důležitý, protože ovlivňuje zpracovatelské procesy, jako je tisk a kopírování. Obsah vlhkosti má také vliv na zkroucení a rozměrovou stálost. Tato mezinárodní norma určuje metodu sušení v sušárně pro stanovení obsahu vlhkosti dávky papíru a lepenky. Postup v kapitole 8, popisující, jak se odebírají zkušební vzorky z dávky, je proveden v době odběru vzorků. Tato mezinárodní norma je použitelná pro všechny typy dávky papíru a lepenky, včetně vlnité lepenky a hladké lepenky, za předpokladu, že papír nebo lepenka neobsahuje žádné látky jiné než vodu, které jsou těkavé při teplotě uvedené v této mezinárodní normě. Pro stanovení obsahu sušiny vzorku se může použít ISO 638[1]
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz