Označení:

ČSNENISO 3580 (055050)

Datum vydání:

01.07.2011

Název:

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování žáropevných ocelí - Klasifikace.

Katalogové číslo:

88568

Čárový kód:

8590963885681

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na klasifikaci obalených elektrod pro ruční obloukové svařování feritických a martenzitických žáropevných ocelí a nízkolegovaných ocelí pro zvýšené teploty založené na čistém svarovém kovu ve stavu po tepelném zpracování. Tato norma je kombinovaným předpisem pro klasifikaci podle systému založeného na chemickém složení čistého svarového kovu, s požadavky na jeho mez kluzu a průměrnou nárazovou práci, nebo podle systému založeného na pevnosti v tahu a chemickém složení čistého svarového kovu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz