Označení:

ČSNENISO 3834-3 (050331)

Datum vydání:

01.07.2006

Název:

Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 3: Standardní požadavky na jakost.

Katalogové číslo:

76199

Čárový kód:

8590963761992

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 3834 se skládá z následujících částí: - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost - Část 2: Vyšší požadavky na jakost - Část 3: Standardní požadavky na jakost - Část 4: Základní požadavky na jakost - Část 5: Dokumenty, kterými je nezbytné se řídit pro dosažení shody s požadavky na jakost podle ISO 3834-2, ISO 3834-3 nebo ISO 3834-4 ČSN EN ISO 3834-3 stanovuje standardní požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Platí pro výrobu a montáže, dílenské i externí. Pro všeobecné údaje o použití této části ČSN EN ISO 3834 se musí použít ČSN EN ISO 3834-1. Pro splnění požadavků na jakost uvedených v této části ČSN EN ISO 3834 musí být ověřena shoda s odpovídajícími normami uvedenými v ČSN EN ISO 3834-5. Za určitých situací mohou být požadavky, podrobně uvedené v této části ČSN EN ISO 3834, selektivně změněny nebo vypuštěny, například tam, kde výrobě více vyhovuje ČSN EN ISO 3834-4, nebo kde jednotlivé činnosti, jako například tepelné zpracování, nejsou prováděny
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz