Označení:

ČSNENISO 5172 (054615)

Datum vydání:

01.10.2006

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Hořáky pro svařování, ohřívání a řezání - Specifikace a zkoušky.

Katalogové číslo:

76999

Čárový kód:

8590963769998

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje specifikace a zkoušky na hořáky pro plamenové svařování, ohřívání a řezání kovů. Aplikuje se na ruční hořáky pro svařování a ohřívání se jmenovitým tepelným výkonem do 32 000 kcal/h a ruční a strojní řezací hořáky s rozsahem řezání do 300 mm. Tato mezinárodní norma neplatí pro hořáky s přisávaným vzduchem, které jsou specifikovány v ISO 9012. Hořáky s větším jmenovitým tepelným výkonem nebo rozsahem řezání mohou být také zkoušeny podle této mezinárodní normy, pokud jsou zkušební požadavky vhodné.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz