Označení:

ČSNENISO 5173 (051124)

Datum vydání:

01.10.2010

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušky ohybem.

Katalogové číslo:

86998

Čárový kód:

8590963869988

Anotace normy:

Tato norma stanovuje postup k provádění příčných zkoušek ohybem zkušebních tyčí, z lícní strany nebo ze strany kořene a příčných bočních zkoušek ohybem, které jsou odebrány z tupých svarových spojů, tupých svarových spojů plátovaných materiálů a plátování bez tupého svaru tak, aby bylo možno stanovit jejich tažnost a/nebo výskyt vad na povrchu nebo v blízkosti povrchu zkušební tyče. Tato norma udává i rozměry zkušebních tyčí a dále stanovuje postup provádění podélných zkoušek ohybem ze strany kořene i líce spoje, které jsou používány místo příčné zkoušky ohybem při spojování heterogenních svarových spojů. Norma platí pro kovové materiály všech tvarů výrobku se svary provedenými obloukovým svařováním
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz