Označení:

ČSNENISO 5178 (051126)

Datum vydání:

01.07.2011

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů.

Katalogové číslo:

88572

Čárový kód:

8590963885728

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanoví rozměry zkušebních tyčí a postupy na provádění podélných zkoušek tahem na válcových tyčích, pro určení mechanických vlastností svarového kovu tavných svarových spojů. Tato mezinárodní norma platí pro kovové materiály všech tvarů výrobků, jejichž spojení bylo provedeno libovol-ným procesem svařování, a které mají dostatečný rozměr spoje pro odebrání válcové zkušební tyče podle ISO 6892. Pokud není v této mezinárodní normě uvedeno jinak, platí všeobecná ustanovení ISO 6892
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz