Označení:

ČSNENISO 5183-1 (052673)

Datum vydání:

01.06.2001

Název:

Odporová svařovací zařízení - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 1: Kuželové upevnění, kuželovitost 1:10.

Katalogové číslo:

61813

Čárový kód:

8590963618135

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 5183-1 (05 2673) obsahuje tvary a rozměry elektrodových adaptérů, které jsou pro upevnění v držáku elektrod podle ISO 8430-1 opatřeny vnějším kuželem 1:10 a rovněž pro upevnění elektrodové čepičky mají vnější kužel 1:10. Pro menší výkonové zatížení je určen adaptér typu A s jednostranným otvorem pro chlazení, kde se teplo z čepičky odvádí vedením do chlazeného adaptéru. U typu B s průchozím chladicím otvorem se chladicí vodou odvádí teplo z čepičky přímo. Typ C s prodlouženým upevňovacím kuželem je určen pro použití v případech, kdy přitlačovací síla nepůsobí v ose elektrod a adaptér je nasazen pod úhlem
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz