Označení:

ČSNENISO 5183-2 (052673)

Datum vydání:

01.04.2003

Název:

Odporové bodové svařování - Elektrodové adaptéry s vnějším kuželem 1:10 - Část 2: Válcové upevnění s dorazem.

Katalogové číslo:

66949

Čárový kód:

8590963669496

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 5183-2 (05 2673) obsahuje tvary a rozměry elektrodových adaptérů, které mají pro upevnění v držáku elektrody podle ISO 8430-3 válcový dřík a pro upevnění elektrodové čepičky mají vnější kužel 1:10. Pro menší výkonové zatížení je určen adaptér typu C (nutno rozlišit od adaptéru typu C podle ČSN EN ISO 5183-1) s jednostranným otvorem pro chlazení, kde se teplo z čepičky odvádí vedením do chlazeného adaptéru. U typu D s průchozím chladicím otvorem se chladicí vodou odvádí teplo z čepičky přímo. Dvakrát lomený adaptér typu E se používá při bodovém svařování v rozích skříní a může být opatřen chladicím otvorem na jedné straně nebo otvorem průchozím.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz