Označení:

ČSNENISO 638 (500417)

Datum vydání:

01.06.2009

Název:

Papír, lepenka a vlákniny - Stanovení obsahu sušiny - Metoda sušení v sušárně.

Katalogové číslo:

83597

Čárový kód:

8590963835976

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma uvádí metodu sušení v sušárně pro stanovení obsahu sušiny v papíru, lepence a vlákninách. Postup je použitelný pro papíry, lepenky a vlákniny, které neobsahují významná množství jiných materiálů než vodu a které jsou těkavé při teplotách 105°C _ 2°C. Používá se na příklad v případě vzorků vlákniny, papíru a lepenky odebraných pro chemické a fyzikální zkoušky v laboratoři, kde se požaduje současné stanovení obsahu sušiny. Metoda není použitelná pro stanovení obsahu sušiny v suspenzi vlákniny nebo pro stanovení obchodní hmotnosti dávek vlákniny.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz