Označení:

ČSNENISO 6520-1 (050005)

Datum vydání:

01.01.2008

Název:

Svařování a příbuzné procesy - Klasifikace geometrických vad kovových materiálů - Část 1: Tavné svařování.

Katalogové číslo:

80286

Čárový kód:

8590963802862

Anotace normy:

Tato část ISO 6520 bude sloužit jako podklad pro přesnou klasifikaci a popis vad ve svarech. Typy vad jsou definovány společně s vysvětleními a v nutných případech i s vyobrazeními, aby se zabránilo jakémukoliv nedorozumění. Metalurgické vady zde nejsou zahrnuty. Jiný systém pro označování vad podle ISO/TS 17845 je přijatelný. Příloha B uvádí vztah mezi stávající klasifikací vad podle ISO 6520-1 a systémem označování podle ISO/TS 17845.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz