Označení:

ČSNENISO 6848 (052411)

Datum vydání:

01.12.2005

Název:

Obloukové svařování a řezání - Netavící se wolframové elektrody - Klasifikace.

Katalogové číslo:

74810

Čárový kód:

8590963748108

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky na klasifikaci wolframových elektrod. pro obloukové svařování, pro plazmové svařování a řezání, i pro žárové stříkání. Wolframová elektroda se používá jako netavící se elektroda a tedy tyto elektrody netvoří část svarového kovu. Naopak kapka odtaveného wolframu je posuzována jako nepřípustná vada svaru. Chemické složení wolframových elektrod je však velmi důležité a určuje vlastnosti elektrod v elektrickém oblouku. Norma uvádí deset druhů wolframových elektrod podle obsahu různých oxidů (lanthanu, ceru, thoria, zirkonu). Norma v tab. 1 uvádí klasifikační značky na povrchu elektrod a příslušné barevné proužky. Pro použití wolframových elektrod je velmi důležitý druh svařovacího proudu a polarita a to s ohledem na svařovaný základní materiál. Tabulka A2 udává pro svař. praxi důležitou informaci o vhodném svařovacím proudu pro různé průměry wolframových elektrod. Stejnosměrný proud se zapojením elektrody na zápornou polaritu dovoluje použít větší svařovací proud než při zapojení na kladnou polaritu, kdy vzniká velké množství tepla, které by elektrodu utavilo. Pro svařování hliníku a jeho slitin je nutno použít proud střídavý. V normě jsou uvedeny normalizované rozměry elektrod.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz