Označení:

ČSNENISO 7287 (053403)

Datum vydání:

01.04.2003

Název:

Grafické značky pro zařízení pro tepelné řezání.

Katalogové číslo:

66873

Čárový kód:

8590963668734

Anotace normy:

V normě ČSN EN ISO 7287 jsou definovány grafické značky, které musí být umísťovány na zařízeních pro tepelné dělení, například na ovládacích a kontrolních prvcích, aby informovaly obsluhu zařízení o jejich používání a ovládání. Ve 2 tabulkách jsou uvedeny grafické značky s popisem v češtině, angličtině, francouzštině a němčině s registračním číslem podle příslušné mezinárodní normy ISO 7000, případně IEC 60417-1. V informativní příloze jsou uvedeny příklady použití značek na ovládacím pultu řídicího systému strojů pro řezání kyslíkem. Norma je doplněna abecedními rejstříky: českým, anglickým, francouzským a německým.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz