Označení:

ČSNENISO 801-1 (500209)

Datum vydání:

01.03.1997

Název:

Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 1: Vlákniny balené ve formě archů.

Katalogové číslo:

21645

Čárový kód:

8590963216454

Anotace normy:

Tato část normy uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky buničiny balené ve formě archů a uvádí výpočet obchodní hmotnosti. Tato metoda se používá pro všechny druhy archové buničiny dodávané v balících. Nepoužívá se pro dodávky balíků tabulí buničiny a pro dodávky unifikovaných balíků. Příklad úplného osvědčení analýzy a příslušných výpočtů je uveden v příloze A. Příloha B uvádí podrobnosti o zařízení pro označování polohy vzorkových archů ve vzorkových balících


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz