Označení:

ČSNENISO 801-3 (500209)

Datum vydání:

01.03.1997

Název:

Vlákniny - Stanovení obchodní hmotnosti dávek - Část 3: Unifikované balíky.

Katalogové číslo:

21604

Čárový kód:

8590963216041

Anotace normy:

Tato část ISO 801 uvádí metodu stanovení obsahu sušiny dávky balené buničiny v arších a dodávané jako unifikované balíky, a metodu stanovení obchodní hmotnosti dávky. Tato metoda se používá pro všechny druhy vláknin balíkovaných v archové formě a dodávaných jako unifikované balíky. Nepoužívá se pro dávky vláknin balených ve formě desek nebo pro vlákniny dodávané jako jednotlivé balíky. Příklad úplného osvědčení analýzy a příslušných výpočtů je uveden v příloze A. Příloha B uvádí podrobnosti o zařízení pro označování polohy vzorkových archů ve vzorkových balících


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz