Označení:

ČSNENISO 8205-1 (052031)

Datum vydání:

01.08.2003

Název:

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 1: Rozměry a požadavky pro dvouvodičové spojovací kabely.

Katalogové číslo:

68093

Čárový kód:

8590963680934

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8205-1 (05 2031) obsahuje rozměry a požadavky na konstrukci a vlastnosti dvouvodičových spojovacích kabelů, které se používají pro spojení mezi sekundárními vývody transformátoru závěsné klešťové svářečky a ručními nebo robotovými svařovacími kleštěmi. Dvouvodičové sekundární spojovací kabely obsahují dva od sebe izolované souběžné vodiče chlazené protékající vodou. Proto i koncovky těchto kabelů mají dvě vzájemně izolované části. Přívod a odtok chladicí vody je vývodkami u připojovacích koncovek. Hlavní výhodou těchto kabelů je nízká reaktance a tím nižší ztráty než u kabelů jednovodičových. Vedle rozměrů kabelů norma obsahuje požadavky týkající se elektrických, mechanických a chladicích vlastností a podmínky pro používání kabelů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz