Označení:

ČSNENISO 8205-2 (052031)

Datum vydání:

01.08.2003

Název:

Vodou chlazené sekundární spojovací kabely pro odporové svařování - Část 2: Rozměry a požadavky pro jednovodičové spojovací kabely.

Katalogové číslo:

68092

Čárový kód:

8590963680927

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8205-2 (05 2031) obsahuje rozměry a požadavky na konstrukci a vlastnosti jednovodičových spojovacích kabelů, které se používají pro spojení mezi sekundárními vývody transformátoru závěsné klešťové svářečky a ručními nebo robotovými svařovacími kleštěmi. Jednovodičové sekundární spojovací kabely obsahují jeden vodič chlazený protékající vodou. Přívod a odtok chladicí vody je vývodkami u připojovacích koncovek. Pro snížení indukčních ztrát a omezení silného odpuzujícího pohybu při průchodu svařovacího proudu je nutno vždy pár spojovacích vodičů v celé délce svázat k sobě. Vedle rozměrů kabelů norma obsahuje požadavky týkající se elektrických, mechanických a chladicích vlastností a podmínky pro používání kabelů
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz