Označení:

ČSNENISO 8249 (051225)

Datum vydání:

01.11.2002

Název:

Svařování - Stanovení Feritového čísla (FN) svarového kovu austenitických a duplexních feriticko-austenitických Cr-Ni korozivzdorných ocelí.

Katalogové číslo:

62338

Čárový kód:

8590963623382

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 8249 stanovuje standardní postup měření obsahu feritu ve svarovém kovu korozivzdorných ocelí. V normě je uveden a vysvětlen termín "Feritové číslo" (FN) jako přibližný ekvivalent procentuálního obsahu feritu ve svarovém kovu. V této mezinárodní normě je uveden postup měření ke stanovení Feritového čísla, který je založen na vyhodnocování síly podtržení potřebné k oddělení vzorku svarového kovu od magnetu o definované síle a velikosti. Norma uvádí přípravu vzorků a měření etalonů svařených některými metodami obloukového svařování. V normě je dále uveden postup kalibrace měřicích přístrojů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz