Označení:

ČSNENISO 9013 (053401)

Datum vydání:

01.10.2003

Název:

Tepelné dělení - Klasifikace tepelných řezů - Geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu.

Katalogové číslo:

68684

Čárový kód:

8590963686844

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 9013 stanoví požadavky na klasifikaci výrobků a řezů při použití různých metod tepelného dělení. Používá se při řezání kyslíkem (tloušťky 3 - 300 mm) a řezání laserem (tloušťky 0,5 - 40 mm) a stanovuje geometrické požadavky na výrobky a úchylky jakosti řezu při tepelném dělení. V úvodní části normy je stanovena a vysvětlena používaná terminologie. V dalších kapitolách jsou stanoveny úchylky tvaru a polohy pro zpracovávaný kus a úchylky jakosti řezu. Dále jsou stanoveny používané měřící postupy a zařízení pro měření jednotlivých úchylek. V závěru normy je stanoven způsob značení požadavků této normy na výkresech. Informativní "Příloha A" uvádí informace o dosažitelné jakosti povrchu při použití různých metod tepelného dělení a informativní "Příloha B" popisuje principy jednotlivých metod tepelného dělení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz