Označení:

ČSNENISO 9015-1 (051134)

Datum vydání:

01.07.2011

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkoušení tvrdosti - Část 1: Zkouška tvrdosti spojů svařovaných obloukovým svařováním.

Katalogové číslo:

88576

Čárový kód:

8590963885766

Anotace normy:

Tato část ISO 9015 specifikuje zkoušky tvrdosti na příčných řezech svarových spojů obloukově svařovaných kovových materiálů. Odpovídá zkouškám tvrdosti podle Vickerse podle ISO 6507-1, obvykle se zkušebními zatíženími 49,03 N nebo 98,07 N ( HV 5 nebo HV 10). Pro uvedenou zkoušku lze však v zásadě použít zkoušení podle Brinella (s vhodnými zkušebními zatíženími HB 2,5/15,625 nebo HB 1/2,5) podle ISO 6506-1 a zkoušení mikrotvrdosti podle ISO 6507-1 a ISO 9015-2. Tuto část ISO 9015 není možno používat pro zkoušky svarů na austenitických korozivzdorných ocelích
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz