Označení:

ČSNENISO 9018 (051140)

Datum vydání:

01.01.2005

Název:

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška tahem křížových a přeplátovaných spojů.

Katalogové číslo:

72051

Čárový kód:

8590963720517

Anotace normy:

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry zkušebních kusů a zkušebních vzorků a postup pro provádění zkoušek v tahu za účelem stanovení pevnosti v tahu a míst porušení svarových spojů příčně namáhaných koutových svarů. Tato mezinárodní norma platí pro svařované křížové nebo přeplátované spoje plechů z kovových materiálů. Tato mezinárodní norma neobsahuje údaje, které se týkají zhodnocení výsledků zkoušky.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz