Označení:

ČSNENISO 9455-12 (050062)

Datum vydání:

01.02.1997

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 12: Korozní zkouška na ocelové trubičce.

Katalogové číslo:

21083

Čárový kód:

8590963210834

Anotace normy:

Norma je identická s EN ISO 9455-12:1994. Stanovuje kvalitativní metodu pro zjištění korozních vlastností zbytků a par tavidla na oceli. Zkouška je použitelná pro všechna tavidla, ale zvláště je určena pro tavidla typu 1 podle ISO 9454-1 (ČSN EN 29454-1). Podstata zkoušky a její postup jsou podrobně popsány. ČSN EN ISO 9455-12 (05 0062) byla vydána v únoru 1997


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz