Označení:

ČSNENISO 9455-13 (050063)

Datum vydání:

01.02.2000

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 13: Stanovení rozstřiku tavidla.

Katalogové číslo:

58297

Čárový kód:

8590963582979

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-13:1999. Evropská norma EN ISO 9455-13:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9455-13:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třináctá část evropské normy (ČSN EN) ISO 9455 popisuje metodu pro odhad tendence tavidla k rozstřikování při užívání. Je to kvalitativní (srovnávací) metoda a je použitelná pouze pro tekutá tavidla podle ISO 9454-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1 (05 0046)). Metoda není použitelná pro pájecí dráty plněné tavidlem nebo pájecí pasty. Princip metod i postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN ISO 9455-13 (05 0063) byla vydána v únoru 2000
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz