Označení:

ČSNENISO 9455-15 (050065)

Datum vydání:

01.02.2000

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi.

Katalogové číslo:

58299

Čárový kód:

8590963582993

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-15:1999. Evropská norma EN ISO 9455-15:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9455-15:1996 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato patnáctá část evropské normy (ČSN EN) ISO 9455 uvádí kvalitativní metodu pro stanovení korozních vlastností zbytků tavidla na měděném podkladu při řízených atmosférických podmínkách. Zkouška je použitelná pro tavidla typu 1 podle ISO 9454-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1 (05 0046)). Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN ISO 9455-15 (05 0065) byla vydána v únoru 2000


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz