Označení:

ČSNENISO 9455-16 (050066)

Datum vydání:

01.06.2003

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 16: Zkoušky účinnosti tavidla, metoda smáčecích vah.

Katalogové číslo:

67252

Čárový kód:

8590963672526

Anotace normy:

specifikuje metodu pro hodnocení účinnosti tavidel pro měkké pájení, známou jako metoda smáčecích vah. Podává kvalitativní hodnocení srovnáním účinnosti dvou tavidel (např. standardního a zkoušeného tavidla), je založená na jejich schopnosti vyvolat smáčení kovového povrchu tekutou pájkou. Zkouška je použitelná pro všechny typy tavidel v tekuté formě klasifikované v ISO 9454-1.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz