Označení:

ČSNENISO 9455-17 (050067)

Datum vydání:

01.03.2007

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 17: Hřebenová zkouška povrchového izolačního odporu a zkouška elektrochemické migrace zbytků tavidla.

Katalogové číslo:

78118

Čárový kód:

8590963781181

Anotace normy:

specifikuje metodu zkoušení škodlivých jevů, které mohou vzniknout následkem zbytků tavidla po pájení nebo cínování zkušebních vzorků. Zkoušení lze použít pro tavidla typu 1 a typu 2 podle specifikace v ISO 9454-1, v tuhé nebo tekuté formě, nebo ve formě tavidlem plněného pájecího drátu, pájkových polotovarů nebo pájecí pasty vyrobené z eutektické nebo téměř eutektické pájky cín/olovo (SnPb). Zkušební metodu je možné použít také na pájky bez olova.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz