Označení:

ČSNENISO 9455-2 (050052)

Datum vydání:

01.12.1997

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 2: Stanovení netěkavých látek, ebulliometrická metoda.

Katalogové číslo:

26492

Čárový kód:

8590963264929

Anotace normy:

Tato část ISO 9455 uvádí ebulliometrickou metodu pro stanovení obsahu netěkavých látek v tavidlech pro měkké pájení. Podle ISO 9455-1 ji lze použít pro tekutá tavidla s klasifikačním číslem 1.1.1, 1.1.2 a 1.1.3 a dále pouze pro rozpouštědla s relativně vysokou těkavostí jako je isopropylalkohol. Metoda je použitelná pouze pro tavidla s obsahem netěkavých látek nejméně 10 % (m/m). POZNÁMKA 1 - Pro stanovení obsahu netěkavých látek v tekutých tavidlech s těmito klasifikačními čísly, kde má rozpouštědlo nižší těkavost než isopropylalkohol, se používá metoda daná v ISO 9455-1


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz