Označení:

ČSNENISO 9455-3 (050053)

Datum vydání:

01.10.1998

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 3: Stanovení kyselosti potenciometrickou a vizuální titrační metodou.

Katalogové číslo:

52104

Čárový kód:

8590963521046

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9455-3:1994. Evropská norma EN ISO 9455-3:1994 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 9455-3:1992 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato třetí část evropské normy (ČSN EN) ISO 9455 uvádí dvě metody stanovení čísla kyselosti vhodné pouze pro tavidla typu 1 a 2, jak jsou definovány v ISO 9454-1 (v ČR zavedena jako ČSN EN 29454-1). Metoda A je potenciometrická titrační metoda a je považována za referenční metodu. Metoda B je alternativní titrační metoda s vizuálně indikovaným bodem ekvivalence. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Metoda A: Potenciometrická titrační metoda, kapitolu 4 - Metoda B: Titrační metoda s vizuální indikací bodu ekvivalence, kapitolu 5 - Vzájemná shoda výsledků a kapitolu 6 - Protokol o zkoušce. ČSN EN ISO 9455-3 (05 0053) byla vydána v říjnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz