Označení:

ČSNENISO 9455-9 (050059)

Datum vydání:

01.12.1997

Název:

Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 9: Stanovení obsahu amoniaku.

Katalogové číslo:

43332

Čárový kód:

8590963433325

Anotace normy:

Tato část ISO 9455 uvádí destilační metodu pro stanovení obsahu amoniaku v pevných, pastovitých a tekutých tavidlech pro měkké pájení. Lze ji použít pouze pro tavidla s klasifikačním číslem 3.1.1 podle ISO 9454-1
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz